ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

007x

CURRENT LEVEL 60
Strength 83
Intellect 252
Stat points 0
next lvl 94.65%
Gold 8,782,722
LAST LOGIN 07/10/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias TD_007x

OFFLINE

No item equipped
0

Sort of item: Two handed staff
Degree: 5 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 348 ~ 426 (+0%)
Durability 53/53 (+0%)
Attack rating 89 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 146.1 % ~ 178.6 % (+0%)

Required level 32
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Magic Himation

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 12 (+0%)
Durability 34/37 (+0%)
Parry rate 9 (+0%)
Phy. reinforce 39.0 (+0%)
Mag. reinforce 83.0 (+0%)

Required level 17
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Pisces Fabric Diadem

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 2 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 1 (+0%)
Durability 32/36 (+0%)
Parry rate 9 (+0%)
Phy. reinforce 42.0 (+0%)
Mag. reinforce 90.0 (+0%)

Required level 11
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Magic Mitten

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 10 (+0%)
Durability 32/37 (+0%)
Parry rate 8 (+0%)
Phy. reinforce 36.0 (+0%)
Mag. reinforce 76.0 (+0%)

Required level 16
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Magic Robe

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 12 (+0%)
Mag. def. pwr. 23 (+0%)
Durability 34/39 (+0%)
Parry rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 66.0 (+0%)
Mag. reinforce 141.0 (+0%)

Required level 21
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Magic Weave

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 14 (+0%)
Durability 36/38 (+0%)
Parry rate 11 (+0%)
Phy. reinforce 45.0 (+0%)
Mag. reinforce 97.0 (+0%)

Required level 18
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Magic Under Robe

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 1 (+0%)
Mag. def. pwr. 18 (+0%)
Durability 33/38 (+0%)
Parry rate 13 (+0%)
Phy. reinforce 53.0 (+0%)
Mag. reinforce 113.0 (+0%)

Required level 20
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Gold Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 3 degrees


Phy. absorption 5.2 (+0%)
Mag. absorption 5.2 (+0%)

Required level 20
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Gold Earring

Sort of item: Earring
Degree: 3 degrees


Phy. absorption 4.1 (+0%)
Mag. absorption 4.1 (+0%)

Required level 18
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Gold Ring

Sort of item: Ring
Degree: 3 degrees


Phy. absorption 3.3 (+0%)
Mag. absorption 3.3 (+0%)

Required level 16
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Gold Ring

Sort of item: Ring
Degree: 3 degrees


Phy. absorption 3.3 (+0%)
Mag. absorption 3.3 (+0%)

Required level 16
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED