ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

Blackrouge & Silkroad | billionaire

1. G_M_
Level: 111
Gold: 14,338,511,491
Guild: NO GUILD
2. Vampire
Level: 120
Gold: 14,109,107,993
Guild: IIALL_StaRll
3. zx123
Level: 101
Gold: 12,649,922,230
Guild: NO GUILD
4. SweeT
Level: 120
Gold: 12,552,315,016
Guild: IIALL_StaRll
5. Skyline
Level: 120
Gold: 12,298,408,469
Guild: Wars
6. BlueJam
Level: 102
Gold: 10,502,301,653
Guild: NO GUILD
7. IIJUSTINII
Level: 120
Gold: 10,132,648,539
Guild: SUICIDESQUAD
8. Jendeukie
Level: 111
Gold: 10,101,483,973
Guild: IIALL_StaRIl
9. aTYa
Level: 8
Gold: 9,799,484,752
Guild: NO GUILD
10. Artemis_ll
Level: 109
Gold: 9,032,073,334
Guild: NO GUILD
11. ULTIMATE
Level: 117
Gold: 6,294,130,948
Guild: IIALL_StaRll
12. KCD_Kem
Level: 109
Gold: 5,518,162,242
Guild: IIALL_StaRll
13. Asura
Level: 120
Gold: 5,080,719,453
Guild: Wars
14. E_C_L_U_B
Level: 110
Gold: 4,801,224,065
Guild: IIALL_StaRll
15. LighTNing
Level: 97
Gold: 4,562,921,532
Guild: NO GUILD
16. Victoria
Level: 120
Gold: 4,379,669,675
Guild: IIALL_StaRll
17. 360_uiu
Level: 109
Gold: 4,338,990,410
Guild: NO GUILD
18. o_Dew_o
Level: 120
Gold: 3,739,714,839
Guild: IIALL_StaRll
19. Bow27
Level: 97
Gold: 3,658,368,626
Guild: NO GUILD
20. UCL4
Level: 105
Gold: 3,281,345,190
Guild: NO GUILD
21. UCL3
Level: 105
Gold: 3,267,721,592
Guild: NO GUILD
22. UCL1
Level: 105
Gold: 3,197,738,080
Guild: NO GUILD
23. UCL2
Level: 105
Gold: 3,152,258,027
Guild: NO GUILD
24. Hibari
Level: 118
Gold: 3,151,256,152
Guild: IIALL_StaRll
25. Perseus
Level: 105
Gold: 3,141,266,339
Guild: NO GUILD
26. UCL5
Level: 105
Gold: 3,129,053,067
Guild: NO GUILD
27. BOY
Level: 40
Gold: 3,103,672,967
Guild: UNlTY
28. Destiny
Level: 111
Gold: 3,084,284,720
Guild: Wars
29. Serafim
Level: 111
Gold: 3,011,952,575
Guild: ALL_StaR
30. khawtang
Level: 120
Gold: 3,004,243,938
Guild: Wars
31. a_Simon_a
Level: 115
Gold: 3,003,029,379
Guild: KING_ARTHUR
32. Al
Level: 1
Gold: 3,000,010,000
Guild: NO GUILD
33. GodOFDusS
Level: 118
Gold: 2,990,898,124
Guild: Wars
34. LnwAvsuS
Level: 117
Gold: 2,979,405,828
Guild: Wars
35. LEGEND
Level: 111
Gold: 2,891,115,820
Guild: ll_TIGER_ll
36. _BronRoc_
Level: 101
Gold: 2,877,784,197
Guild: NO GUILD
37. BarBarRaKan
Level: 96
Gold: 2,778,262,923
Guild: NO GUILD
38. BETAGEN
Level: 120
Gold: 2,684,473,004
Guild: UNITY
39. eKiMoJio
Level: 120
Gold: 2,600,889,077
Guild: IIALL_StaRll
40. Gaston
Level: 120
Gold: 2,545,662,153
Guild: UNITY
41. PaPsi
Level: 6
Gold: 2,475,086,946
Guild: NO GUILD
42. Dal2kNess
Level: 116
Gold: 2,398,046,951
Guild: NO GUILD
43. Online_Point
Level: 119
Gold: 2,387,323,585
Guild: IIALL_StaRll
44. KoDomoMM
Level: 107
Gold: 2,309,573,223
Guild: IIALL_StaRll
45. Alice
Level: 112
Gold: 2,205,867,974
Guild: SUICIDESQUAD
46. Nin
Level: 41
Gold: 2,177,166,110
Guild: UNITY
47. llWizarDll
Level: 118
Gold: 2,112,296,479
Guild: IIALL_StaRIl
48. Aristotle
Level: 118
Gold: 2,108,486,017
Guild: NO GUILD
49. Online_Play
Level: 119
Gold: 2,098,525,423
Guild: IIALL_StaRll
50. Milan
Level: 117
Gold: 2,086,814,709
Guild: NO GUILD
51. CreRicX
Level: 97
Gold: 2,040,968,572
Guild: NO GUILD
52. Milada
Level: 40
Gold: 2,035,355,394
Guild: UNITY
53. ESPADAS
Level: 120
Gold: 1,935,374,026
Guild: IIALL_StaRll
54. NIKE
Level: 1
Gold: 1,864,216,020
Guild: NO GUILD
55. Waccine
Level: 110
Gold: 1,839,218,101
Guild: NO GUILD
56. Yong
Level: 116
Gold: 1,802,111,045
Guild: SUICIDESQUAD
57. IIWizarDll
Level: 118
Gold: 1,797,719,513
Guild: IIALL_StaRII
58. BoSst
Level: 101
Gold: 1,771,782,343
Guild: NO GUILD
59. Gil__das
Level: 110
Gold: 1,631,381,123
Guild: NO GUILD
60. IIWizarDII
Level: 118
Gold: 1,611,862,525
Guild: IIALL_StaRIl
61. Zander
Level: 120
Gold: 1,567,177,174
Guild: UNITY
62. Harp4
Level: 117
Gold: 1,541,143,538
Guild: NO GUILD
63. ZOMBIE
Level: 120
Gold: 1,519,963,582
Guild: l_PLATINUM_l
64. llWizarDIl
Level: 118
Gold: 1,516,235,855
Guild: IIALL_StaRII
65. Erza
Level: 111
Gold: 1,488,437,091
Guild: NO GUILD
66. GoD
Level: 118
Gold: 1,400,029,643
Guild: l_PLATINUM_l
67. Superman
Level: 118
Gold: 1,375,345,194
Guild: IIALL_StaRll
68. SoraAoi
Level: 110
Gold: 1,334,926,895
Guild: NO GUILD
69. Anniversary
Level: 110
Gold: 1,324,516,065
Guild: NO GUILD
70. Wedding
Level: 110
Gold: 1,313,467,651
Guild: Superiority
71. Storm_Shadow
Level: 120
Gold: 1,255,624,327
Guild: UNITY
72. Andromeda
Level: 118
Gold: 1,246,137,394
Guild: NO GUILD
73. Kamikaze
Level: 119
Gold: 1,226,715,465
Guild: NO GUILD
74. AeKKuN
Level: 109
Gold: 1,209,683,815
Guild: NO GUILD
75. wi12
Level: 115
Gold: 1,208,267,015
Guild: NO GUILD
76. Scarlet___
Level: 110
Gold: 1,192,776,152
Guild: Black_Clover
77. Romeo
Level: 111
Gold: 1,148,250,716
Guild: NO GUILD
78. llWizarDlI
Level: 118
Gold: 1,137,148,129
Guild: IIALL_StaRll
79. Maxima
Level: 120
Gold: 1,103,631,204
Guild: Wars
80. Dual_Axe
Level: 118
Gold: 1,098,625,642
Guild: l_PLATINUM_l
81. Blackza
Level: 96
Gold: 1,088,777,916
Guild: NO GUILD
82. FourMod
Level: 111
Gold: 1,073,872,506
Guild: Kamikaze
83. 8888888888
Level: 111
Gold: 1,062,921,717
Guild: NO GUILD
84. 77777777777
Level: 111
Gold: 1,060,571,375
Guild: NO GUILD
85. PALADIN
Level: 120
Gold: 1,052,143,575
Guild: l_PLATINUM_l
86. CARLOS
Level: 120
Gold: 1,037,914,873
Guild: NO GUILD
87. 66666666666
Level: 111
Gold: 1,013,755,023
Guild: NO GUILD
88. Harp3
Level: 111
Gold: 1,012,663,037
Guild: NO GUILD
89. DAKDAK
Level: 101
Gold: 1,010,969,014
Guild: NO GUILD
90. Balder
Level: 67
Gold: 1,009,576,232
Guild: NO GUILD
91. Cleric
Level: 111
Gold: 1,009,244,537
Guild: NO GUILD
92. Snake_Eyes
Level: 118
Gold: 1,004,452,981
Guild: UNITY
93. Matthew
Level: 107
Gold: 934,781,105
Guild: NO GUILD
94. ZODIAC
Level: 120
Gold: 905,391,577
Guild: IIALL_StaRll
95. WAIT
Level: 7
Gold: 899,535,731
Guild: NO GUILD
96. Khawheniyw
Level: 120
Gold: 895,332,265
Guild: Wars
97. Rider
Level: 106
Gold: 893,683,113
Guild: NO GUILD
98. Mars
Level: 120
Gold: 881,484,027
Guild: UNITY
99. Dion
Level: 115
Gold: 867,838,799
Guild: NO GUILD
100. SwEeTTT
Level: 117
Gold: 857,706,699
Guild: NO GUILD

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

144

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ปิดบ้าน
UNITY
ปิดบ้าน
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED