รายละเอียดเซิฟเวอร์ Blackrogue & Silkroad


รายละเอียดเซิฟเวอร์

Patch Cap : Lv.110

Mastery : Chinese=330 / Europe=220

Degree Item : D1 - D11

Refine Max : +15 (ไม่รวมยัดยา)

Solo Exp Rate : x5 (Party x6)

Solo Skill Point : x5 (Party x6)

Drop Rate : x10

Gold Drop Rate : x5

Fotress War : Hotan

Fortress Time : Sunday 20.00น.- 21.00น.

 

Boss แมพทั่วไป

TIGERGIRL Lv.20    (เกิดทุกๆ1ชั่วโมงหลังจากบอสตาย)

CERBERUS Lv.24    (เกิดทุกๆ1ชั่วโมงหลังจากบอสตาย)

CAPTAIN Lv.IVY Lv.30    (เกิดทุกๆ1ชั่วโมงหลังจากบอสตาย)

URUCHI Lv.40    (เกิดทุกๆ1ชั่วโมงหลังจากบอสตาย)

ISYUTARU Lv.60    (เกิดทุกๆ1ชั่วโมงหลังจากบอสตาย)

LORD YARKAN Lv.80    (เกิดทุกๆ1ชั่วโมงหลังจากบอสตาย)

DEMON SHAITAN Lv.90    (เกิดทุกๆ1ชั่วโมงหลังจากบอสตาย)

KIDEMONAS Lv.130    (เกิดทุกๆ1ชั่วโมงหลังจากบอสตาย)

Boss Titan ทุกประเภทเกิดเวลา    6.00น./12.00น./18.00 น./24.00 น.

Beakyung the white viper Lv.100 วาปเมืองฉางอันวาปลำดับ13   (นับเวลาเกิดตั้งแต่เซิฟเวอร์เปิดหลังจากการปิดปรับปรุงเซิฟทุกๆ24ชั่วโมง)

Boss World Roc Lv.100 วาปเมืองฉางอันวาปลำดับ12    (นับเวลาเกิดตั้งแต่เซิฟเวอร์เปิดหลังจากการปิดปรับปรุงเซิฟทุกๆ48ชั่วโมง ถ้าหากบอสไม่มีคนฆ่าจะเกิดเพิ่มจำนวนเรือยๆ)

Boss World Roc Lv.100    หุบเขาวิหคบริเวณ Gate of Ruler   ทุกวันพุธและวันเสาร์เวลา 19.00น.(เวลาเข้าห้องบอส10นาทีเริ่มนับตั้งแต่เวลาบอสเกิด)

 

Boss ดันเจี้ยนจิ๋นซี

Tome General Hyun Lv.85 ชั้น2   (เกิดทุกๆ1ชั่วโมงหลังตาย)

Tome General Hyun Lv.85 ชั้น2   (เกิดทุกๆ1ชั่วโมงหลังตาย)

Tome General Bi Lv.88 ชั้น2   (เกิดทุกๆ1ชั่วโมงหลังตาย)

Tome General Ho Lv.89 ชั้น2   (เกิดทุกๆ1ชั่วโมงหลังตาย)

Tome General Jin Lv.90 ชั้น2   (เกิดทุกๆ1ชั่วโมงหลังตาย)

SoSo The Hades Viper(Titan) Lv.100 ชั้น3    เวลา6.00น./12.00 น./18.00 น./24.00 น.

Beakyung the white viper Lv.100 ชั้น6    เวลา1.00น./7.00น./13.00น./19.00น.(เวลาเข้าห้องบอส10นาทีเริ่มนับตั้งแต่เวลาบอสเกิด)

 

 

COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED