รายละเอียดกล่องสุ่มโปรโมชั่น

 

ไอเทมทั่วไป ไอเทมแรร์
   
  กล่องสุ่มไอเทมNova (D11)   ชุด Water Spirit (ชาย)
  กล่องเหรียญบิทคอย(500เหรียญ)   หมวก Water Spirit (ชาย)
  Lucky Buff(10นาที) เพิ่มLucky15% Alchemy Probability15%   ประดับ Water Spirit (ชาย)
  สัตว์ขนของมังกรวิ่งไว7   ชุด Water Spirit (หญิง)
  เหรียญ100m   หมวก Water Spirit (หญิง)
    ประดับ Water Spirit (หญิง)
   
   
   
   
   
   
   
   
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED